* İNSAN KAYNAKLARI *

Hotel Abro Necatibey/Sezenler insan kaynakları yönetimi için en verimli ve yenilikçi yaklaşımları uygulamaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI İLKELERİMİZ 

Tüm ekip üyelerine ortak bir perspektif aşılamak.

İnsan kaynakları fonksiyonlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde iç ve dış müşteri mutluluğunu ön planda tutmak.

Büyüme ve gelişme hedeflerimize ulaşmak için nitelikli insan kaynağı sağlamak. Kurumsal hedeflere ulaşmak için takımdaki temel bireysel çabaları koordine etmek.

Çalışanlarımıza gerekli eğitimi sağlayarak; organizasyonel değişikliklere uyum sağlamalarını, görev başındaki performanslarını artırmayı ve kariyer planlaması alıştırmalarına uygun, gelecekteki sorumlulukları için gerekenleri yerine getirebilecek yeterlilikte olmalarını sağlamak.

Çalışanlarımızın kişisel hedefleri ile Şirketlerimizin hedeflerini entegre etmek ve çalışanı ileride üstleneceği veya üstlenebileceği pozisyonlar için, bu pozisyonların gerektirdiği yeterliliklerle donatarak organizasyon içinde yatay/dikey hareket olanakları yaratmak.